Algemene voorwaarden workshops

Bij inschrijving voor een workshop vraag ik je vriendelijk het geld uiterlijk 2 weken vooraf over te schrijven op rekeningnummer BE28 2850 2132 9420, t.a.v. Coucke-Vanacker. Indien je minder dan 2 weken vooraf inschrijft, gelieve dan het overschrijvingsbewijs per email te sturen (info@katelijnvanacker.be).

Je inschrijving is definitief na betaling. De betaling bepaalt ook de volgorde van inschrijving van de deelnemers.

Uiteraard is het mogelijk dat een deelnemer de geboekte workshop moet annuleren.
Dit zijn de voorwaarden om te annuleren.

  • tot 14 dagen voor de workshop: Annulering gebeurt enkel via een emailbericht naar info@katelijnvanacker.be. Er wordt 10 euro administratiekosten aangerekend, het overige bedrag wordt terugbetaald.
  • minder dan 14 dagen voor de workshop: Annulering gebeurt enkel via een emailbericht naar info@katelijnvanacker.be. Er is geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld, tenzij er op het moment van annuleren reeds mensen op de wachtlijst staan, die je plaats effectief innemen. Naast annuleren is het ook mogelijk om iemand anders in jouw plaats te laten deelnemen.
  • Mocht de workshop geannuleerd worden door Katelijn Vanacker zelf, dan wordt het inschrijvingsgeld uiteraard volledig terugbetaald.

Je kan een factuur ontvangen vanaf het bedrag van 50 euro.

Katelijn Vanacker aanvaardt noch aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de activiteit.

Katelijn Vanacker heeft het recht de activiteit niet te laten doorgaan, indien twee dagen vóór aanvang van de activiteit het aantal inschrijvingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal deelnemers.

Is iets niet duidelijk of heb je vragen? Mail mij via info@katelijnvanacker.be